Volle bak voor Popkoor Opus 3 en Vrouwenkoor Voxstrot

Zondagmiddag 11 november traden het Popkoor Opus 3 en Vrouwenkoor Voxstrot gezamenlijk op in de Doopsgezinde Kerk in Dokkum. De beide koren, respectievelijk geleid door Ben Brunt en Rennie Veenstra, trokken zo veel publiek, dat er niet voor iedereen een zitplaats was.

Desondanks zat iedereen het zeer afwisselende concert met plezier uit. Liefhebbers van het lichte genre konden genieten van muziek van Veldhuis & Kemper, Paul de Leeuw, David Bowie en anderen en liefhebbers van klassieke muziek konden hun hart ophalen bij composities van onder andere Gastoldi, Mozart, Gibbons, Carl Zeller en Paul Abraham.

Gezamenlijk voerden de koren twee nummers uit, namelijk ‘De doodgewoonste dingen’ en ‘We are the world’. Het eerste werd gedirigeerd door Rennie Veenstra en het tweede door Ben Brunt. De beide docenten en hun koorleden bezorgden met het concert, dat in het teken stond van ’60 jaar Opus 3′, het publiek een fijne middag.

Als dank gaven vele bezoekers een gulle gift voor de dagopvang ‘Nocht en Wille’ in Metslawier.

 

De foto’s zijn gemaakt door Hein Joustra.