Visie

Opus 3 wil een spil zijn in het web van kunstzinnige vorming, kunstbeoefening en kunsteducatie in Noordoost Friesland. Naast en – waar mogelijk in samenwerking met – muziekverenigingen, koren, basis-, voortgezet – en beroepsonderwijs, sociaal cultureel werk en bibliotheek, ateliers, aanbieders van teken- en schilderlessen, toneel-, theater- en cabaretverenigingen, sport en ouderenvoorzieningen, wil Opus 3 als centrum voor muziek zich o.a. inzetten voor:

scholing
oriƫntatie
ensemblespel
het uitvoeren van projecten
het stimuleren van deelname aan kunst en (pop)cultuur
het versterken van het leefklimaat in stad en regio
het organiseren van concerten
het beleid van Opus 3 is erop gericht voor jonge kinderen ook in de regio lessen te verzorgen.

Opus 3 ziet het als haar missie zoveel mogelijk inwoners van Noordoost Friesland in contact te brengen met muziek, op welke manier dan ook.
Plezier hebben in het zelf met muziek bezig zijn, staat daarbij hoog in het vaandel.

Dat alles vanuit de visie, dat muziek en met name het samen musiceren, een brug kan slaan tussen mensen onderling en hun culturen. Daarbij moet deelname betaalbaar blijven voor alle lagen van de bevolking.