Vertrouwenspersoon

Voor algemene klachten kunt u bellen naar de directeur van Opus 3. Voor klachten van specifieke aard (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, racisme) kunt u bellen met onze vertrouwenspersoon.
Onze vertrouwenspersoon is:

mw. J. de Vries te Hiaure, maatschappelijk werker, tel. (0519) 297680

Zij kan u zonodig doorverwijzen naar de Provinciale Klachtencommissie in Leeuwarden