Vertrouwenspersonen

Voor algemene klachten kunt u bellen naar de directeur van Opus 3. Voor klachten van specifieke aard (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, racisme) kunt u bellen met één van onze vertrouwenspersonen.
Onze vertrouwenspersonen zijn:

mw. K. Kommery te Dokkum, docent aan de Friese Poort, tel.  (0519) 296284

mw. J. de Vries te Hiaure, maatschappelijk werker, tel. (0519) 297680

 

Zij kunnen u zonodig doorverwijzen naar de Provinciale Klachtencommissie in Leeuwarden