Uniek muziekproject stoomt 75 kinderen in vijf dagen klaar voor concert

Maandag 20-05-2019

FERWERT – ,,De kinderen blazen de longen uit hun lijf, je ziet de passie in hun ogen. We geven ze de durf om te musiceren, en je ziet hun zelfvertrouwen groeien. Een week als deze is een heel intensieve week, maar aan het einde heb je samen heel wat bereikt”, vindt Piet van der Heide, koperdocent bij Opus3. Deze week geef hij dagelijks trompetles aan 75 kinderen van de basisscholen OBS Op’e Trije en CBS Op Streek in Ferwert. Deze lessen resulteren aan het einde van de week in een gezamenlijk concert op het plein van CBS Op Streek, in samenwerking met Brassband Excelsior en jeugdorkest Solex.

Het project wordt georganiseerd door Opus3, in samenwerking met Brassband Excelsior. Scholen in Noordoost Friesland hebben middels de muziekimpulsregeling geld gekregen om aan de slag te gaan met muziekonderwijs. Eén van de voorwaarden om aan deze subsidienorm te voldoen is de samenwerking zoeken met buitenschoolse muziekactiviteiten. Brassband Excelsior trok hiervoor bij Opus3 aan de bel en zo werd er een unieke samenwerking geboren.

,,In Friesland zijn er fantastische HaFaBra’s actief”, vindt Van der Heide. ,,Maar veel van die bands kampen met het probleem dat er weinig nieuwe instroom plaatsvindt. Brassband Excelsior is nog redelijk bezet, maar ook deze band verouderd. Ook zij hebben nieuwe, jonge leden nodig om voort te kunnen bestaan. Het is een orkest met een mooie sound, op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen gooien ze vaak hoge ogen. Maar met de muziek die ze op NBK’s spelen, weten ze de jonge generatie niet te trekken. Daar is een andere aanpak voor nodig.”

Die andere aanpak, die zit hem volgens Van der Heide in het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. ,,Kinderen van nu willen ritmische, hedendaagse popmuziek. Je kunt tegenwoordig op een hele leuke manier beginnen met het bespelen van een instrument. Bijvoorbeeld door mee te spelen met begeleidingsmuziek op Youtube. Dat kinderen tegenwoordig graag popmuziek willen spelen, houdt overigens niet in dat dat dan voortaan altijd maar het geval zal zijn. Het is een genre om in te stappen, ik ben er van overtuigd dat wanneer je kinderen eenmaal voor een instrument weet te winnen, zij als vanzelf ook meegaan in andere genres.”

In Ferwert zijn de kinderen al druk in de weer met hun muzieklessen. Van der Heide vindt het mooi om te zien hoeveel vooruitgang kinderen in slechts enkele dagen kunnen boeken. ,,In zo’n week kun je heel wat rendement behalen. Doordat de kinderen iedere dag spelen, trainen ze onder andere hun spieren en blijft de lesstof ook beter hangen. Dat is anders dan iedere week een muziekles. Aan het einde van de week kunnen de kinderen al echt meespelen met een orkest. En dat geeft zelfvertrouwen.”

Of het Power Snuffel Project, zoals het muziekproject wordt genoemd, de brassband in Ferwert daadwerkelijk nieuwe leden op gaat leveren, dat valt niet te garanderen. ,,Dat is ook voor een groot gedeelte afhankelijk van de ouders. Zij moeten achter hun kinderen staan en hen stimuleren om door te gaan. Ik zou het iedereen aan kunnen raden. Tegenwoordig viert individualisme hoogtij, maar in een orkest is daar geen plaats voor. Daar is saamhorigheid, opoffering voor het muzikale geheel. Bovendien is het sociale aspect in een orkest is heel belangrijk.”