Cultuurdagen weer een groot succes!

Cultuurdagen weer een groot succes!
Op 13 en 14 september hebben de jaarlijkse cultuurdagen van Opus3
plaatsgevonden. Honderden kinderen hebben weer kunnen genieten van
muziek, theater en beeldende opdrachten. Een prachtig begin van een
nieuw kunst en cultuurjaar!

Het komende jaar verzorgt Opus3 weer, op bijna alle scholen van deze
gemeente, een breed aanbod aan kunstlessen. Niet alleen muziek maar ook
dans en theater zijn inmiddels ingebed in onze leerlijn en in het aanbod
van de scholen.
Naast ons lesaanbod vinden we het een missie om de scholen te helpen een
duurzame visie rondom cultuureducatie te ontwikkelen en leerkrachten te
scholen in het integreren van cultuureducatie in hun andere lessen. Wij
vinden kunst en cultuur namelijk een prachtig middel waarmee kinderen
kunnen ontdekken wie ze zijn, hoe ze zich op vele manieren kunnen uiten,
hoe ze met elkaar omgaan en elkaar leren kennen, de wereld kunnen
ontdekken, nieuwsgierig kunnen blijven en hun creativiteit kunnen
ontwikkelen. We zien cultuureducatie dus niet alleen als los vak maar
zoeken verbinding! We hebben er weer zin in komend jaar!