Cultuurdagen Wad aan verhalen 20, 21, 22, 23 september 2021

Voor de chauffeurs die de leerlingen naar Wad aan verhalen Paesens Moddergat rijden:

Rijdt NIET naar Paesens/Moddergat. Rijdt via Metslawier of Ternaard via de N358 naar Oosternijkerk. Op hoogte van Oosternijkerk op de N358 staan bordjes van de wadopera met pijlen die u naar de parkeerplek aan de Meinsmaweg achter de horecatent leiden. (op hoogte van Oosternijkerk afslag Nes nemen). Mocht u via Paesens binnenkomen: sla dan direct na de brug midden in het dorp (nepbrug, gaat geen water onderdoor) linksaf richting pension Meinsma (bord: de koffie staat klaar): Nu zit u op de Meinsmaweg die u ook naar de parkeerplek achter de horecatent leidt.   Verder zijn er huissleutels gevonden op het parkeerterrein maandagochtend met een blauw beschilderd klompje en een naamkaartje SIFRA. Af te halen bij de balie Opus 3, Parklaan Dokkum. 0519-292602In samenwerking met Museum ’t Fiskershúske, NME De Klyster, ROC Friese poort,
Theaterkerk Nes en Wadopera Peter Grimes hebben we een prachtig cultuureducatie
aanbod voor groep 5 en 6 van de basisscholen gemaakt!
In dit aanbod bundelen we de krachten! UurCultuur, de cultuurdagen, natuur, muziek, theater
en geschiedenis komen samen. We sluiten aan bij het grote culturele evenement in onze
regio, de Wadopera van Peter Grimes. Het is een evenement voor volwassenen maar we
hebben een prachtig programma rondom dit thema gemaakt voor de basisschoolkinderen in
groep 5/6. Kinderen duiken in de verhalen van het wad door naar de voorstelling ‘Wat ’n
wad’ van Pier 21 te kijken in Theaterkerk Nes. Daarnaast gaan ze genieten van twee
workshops op de locatie van de Wadopera in Paesens-Moddergat.
Eén workshop richt zich op de opera: muziek en theater. En één workshop staat in het teken
van natuur óf geschiedenis rondom het wad. Studenten van ROC Friese Poort helpen met
het begeleiden van de groepjes.