AMV blokfluit informatie

De beste manier om met muziek te beginnen.


Zit je in groep 3 of 4 van de basisschool en hou je van muziek? Geef je dan op voor AMV-blokfluit A:

Opgeven voor instrument

Voordat je het weet kun je noten lezen en leuke liedjes spelen.

AMV-blokfluit A is een 1 jarige cursus die voor de zomervakantie wordt afgesloten met een muziekexamen.

De cursus kost € 15,25 per maand

De jaarcursus (10 maanden) start vanaf 24 augustus 2020

Wil je daarna nog meer leren? Dan kun je je opgeven voor de 1 jarige vervolgcursus AMV-blokfluit B. Ook deze cursus wordt voor de zomervakantie afgesloten met een muziekexamen.

Opgeven voor instrument

Er wordt lesgegeven in de volgende plaatsen (bij voldoende deelname) : Anjum, Blije, Burdaard, Ee, Engwierum, Ferwert, Hallum, Hantumhuizen, Holwerd, Lioessens, Marrum, Metslawier, Oosternijkerk, Paesens, Schiermonnikoog, Ternaard en Dokkum.                                                                                               

De wekelijkse lessen worden gegeven door de AMV-docenten van Opus  3.                                                            

De lesboeken en blokfluit zijn tijdens de eerste les verkrijgbaar bij de docent. U ontvangt hiervan een betaal-link via uw e-mail.

Tom Stone: € 8,50                                                                                                               

Werkboek: € 2,50                                                                                                                  

Blokfluit: € 11,00