Boukje Bonnema

DSC_8551 vert nieuwEven voorstellen: Boukje Bonnema

Boukje Bonnema is docent accordeon bij Opus 3. Zij is sinds het jaar 2000 aan de school verbonden en werkt tevens als docent bij Cultuur Centrum ‘De Wâldsang’, voorheen muziekschool ‘De Wâldsang’ in Buitenpost. Haar werkgebied bestrijkt de plaatsen Dokkum, Ferwert , Reitsum, Buitenpost en Feanwâlden.
Boukje volgde haar vakopleiding aan het Conservatorium in Leeuwarden, waar zij in 1990 afstudeerde als Docerend Musicus Accordeon. Zij beheerst evenzeer het spel op de klavieraccordeon als op de knoppenaccordeon en heeft zich bovendien bekwaamd in het spel op de harmonica (trekzak ).

Boukje geeft zowel aan beginners als gevorderden les. Zij heeft leerlingen in alle leeftijdscategorieën, die ofwel individueel ofwel in groepsverband instructie ontvangen. Behalve docent is zij dirigent en wel van het Leeuwarder Accordeon Orkest, het Fries Accordeon Muziek Ensemble (FAME) en het Wereld Muziek Ensemble (WME). Als uitvoerend musicus is zij actief in het accordeonkwartet Variabilé en het Brouwer’s Akkordeonorkest.