Reünie Fries Jeugd Accordeon Orkest

Zaterdag 31 oktober waren diverse lokalen van muziekschool Opus 3 gevuld met accordeonisten. Het betrof in eerste instantie oud-leden van het Fries Jeugd Accordeon Orkest, dat twintig jaar geleden werd opgericht, in 2007 zijn laatste optreden gaf en zaterdag een reünie hield. Verder waren het oud-docenten accordeon, oud-dirigenten, enkele coördinatoren van Keunstwurk(de koepel, waaronder het FJAO destijds viel), leden van FAME(Fries Accordeon Muziek Ensemble) en leden van een ad hoc accordeonensemble.
Alle muzikanten musiceerden die dag met veel enthousiasme en zetten de reünie van het FJAO op een bijzondere wijze luister bij.
Onder leiding van Boukje Bonnema lieten FAME en het ad hoc ensemble prachtige nummers horen. Ook was FAME de basis van het reünieorkest, waarin maar liefst vijftig reünisten meespeelden. Het repertoire bestond uit composities, die het FJAO vroeger uitvoerde, zoals ‘United’.
Zeer speciaal was het optreden van acht reünisten, die zich na het stoppen van het orkest in 2007 zelfstandig verder ontwikkelden en momenteel de sterren van de hemel blijken te kunnen spelen.

IMG_0068 IMG_0080