PVT-cursus Opus 3 door Jos van Bussel

Opus 3 heeft, net als diverse andere scholen, een PVT oftewel een Personeelsvertegenwoordiging. Om als lid van een PVT het personeel zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, is het van groot belang om te weten wat precies de wettelijke mogelijkheden van het orgaan zijn.
Een man, die alles afweet van WOR(Wet op Ondernemingsraden), OR (Ondernemingsraad) en PVT, is Jos van Bussel. Hij kwam woensdagochtend 14 januari naar de muziekschool om een cursus te geven aan de huidige PVT-leden en het overige personeel, dat mettertijd gekozen kan worden als lid.
Jos van Bussel stak een uitermate helder betoog af, met het accent op de verschillen tussen een OR en een PVT.
Voor het personeel van Opus 3 een leerzame en informatieve ochtend.