Prokkelconcert in Bonifatiuskapel 15 juni

Donderdag 15 juni 2017 19.30 uur Prokkelconcert in De Bonifatiuskapel te Dokkum!

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting.
Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.
Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen,
dat is waar Prokkelen om draait.

De Stedelijke Harmonie Dokkum en Opus 3 organiseren een Prokkelconcert op donderdag 15 juni 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in De Bonifatiuskapel te Dokkum!  Toegang gratis. Na afloop is er een collecte t.b.v. De Bonifatiuskapel

Mensen met een verstandelijke beperking  kunnen bij Opus 3 zingen bij De Kleine Kracht, keyboardspelen bij De Notenkrakers en trommelen bij de L.B. Band. Ook spelen in een popgroep is mogelijk. De popgroep Creazy Ones bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking en zogenaamde maatjes(mensen zonder verstandelijke beperking). De groep is ontstaan uit een maatjesproject en is een mooi voorbeeld van een prokkel. Deze groepen muzikanten en zangers zullen samen met o.a. muziekvereniging SHD en zanggroep Sangersjongers uit Oudwoude een Prokkelconcert verzorgen.

Het Prokkelkoor bestaat dit jaar uit ongeveer 70 personen en het Prokkelorkest bestaat uit ongeveer 60 muzikanten met en zonder een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor de begeleiding. De leiding van de groepen is in handen van Coby Helder- Kuik.

Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit om dit samen te beleven. In de pauze is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en een gesprekje te voeren met de deelnemers. Na afloop is er een collecte.

In 2016 werden er 15 van de 300 prokkels genomineerd voor de gouden prokkel.

Opus 3 hoorde er bij!!!:

Niet de Gouden prokkel maar wel de Zilveren prokkel was voor Opus.

DOKKUM – In Utrecht zijn vrijdag jl. de Gouden en Zilveren Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven, die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Staatssecretaris Van Rijn reikte de prijzen uit in drie categorieën. Opus 3 uit Dokkum ontving een Zilveren Prokkel in de categorie Prokkelen in de Samenleving. Zij hielden een Prokkelconcert met allerlei verschillende muziekgroepen, bestaande uit mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Dit jaar proberen we de Gouden prokkel te krijgen, komt u ook?