Projecten binnenschools

cultuurdagOpus 3 verzorgt veel verschillende projecten en workshops op de basisscholen in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog.

Ook kan Opus 3 een doorlopende leerlijn op de hele basisschool verzorgen.

Bovendien organiseert Opus 3 in opdracht van scholen cultuurdagen waarin allerlei kunstvormen aanbod kunnen komen.