Overzicht instrumentale projecten basisscholen

Overzicht instrumentale projecten basisscholen

Overzicht instrumentale projecten basisscholen
Periode 1: 24 augustus t/m 2 oktober 2020 Oriëntatie AMV

 

Aasterage Marrum 1 2 3 4 Oriëntatie
Bernewird Bornwird 4 5  6 Keyboard 1 2 3 4 Oriëntatie
Bonifatius Dokkum 1 2 3 4 5 Oriëntatie
Burgerschool Dokkum 5 6 Koper
De Bron Dokkum 1 2 3 Oriëntatie
De Eker Anjum  1 2 3 4 Oriëntatie
De Griffel Lioessens 1 2 3 4 Oriëntatie
De Hoeksteen Dokkum 5 6 Djembee
De Ikker Blije 5 6 Gitaar/Accordeon 1 2 3 4 Oriëntatie
De Pionier Dokkum 1 2 3 4 Oriëntatie
De Rank Metslawier 5 6 7 8 Gitaar 1 2 3 4 Oriëntatie
De Regenboog Dokkum
De Springplanke Engwierum 6 7 8 Vakdocent
De Welle Burdaard 5 6 Accordeon
De Wrâldwizer Oosternijkerk/Niawier 6 Saxofoon 1 2 3 4 Oriëntatie
Eben Haëzer Dokkum 8 Klarinet
Fjouwerhoeke Hantumhuizen 5 6 Keyboard 1 2 3 4 Oriëntatie
It Fundamint Hallum 1 2 3 4 Oriëntatie
It Harspit Ternaard 5 6 Koper 1 2 3 4 Oriëntatie
Op Streek Ferwert 1 2 3 4 Oriëntatie
‘t Kompas Paesens 4 5 Ukelele 1 2 3 Oriëntatie
Nynke van Hichtum Dokkum 4 5 Ukelele 1 2 3 Nynke van Hichtum
Op ‘e Trije Ferwert 3 4 5 Gitaar 1 2 3 4 5 Oriëntatie
De Tijstream Holwerd 1 2 3 4 Oriëntatie
De Twine Dokkum 1 2 3 4 5 Oriëntatie
De Wingerd Damwoude
Yn de Mande Schiermonnikoog