Overzicht instrumentale projecten basisscholen

Overzicht instrumentale projecten basisscholen

Overzicht instrumentale projecten basisscholen
Periode —: datum tot datum Oriëntatie AMV

 

Aasterage Marrum groep Instrument groep Lessoort
Bernewird Bornwird
Bonifatius Dokkum
Burgerschool Dokkum
De Bron Dokkum
De Eker Anjum
De Griffel Lioessens
De Hoeksteen Dokkum
De Ikker Blije
De Pionier Dokkum
De Rank Metslawier
De Regenboog Dokkum
De Springplanke Engwierum
De Welle Burdaard
De Wrâldwizer Oosternijkerk/Niawier
Eben Haëzer Dokkum
Fjouwerhoeke Hantumhuizen
It Fundamint Hallum
It Harspit Ternaard
Op Streek Ferwert
’t Kompas Paesens
Nynke van Hichtum Dokkum
Op ‘e Trije Ferwert
De Tijstream Holwerd
De Twine Dokkum
De Wingerd Damwoude
Yn de Mande Schiermonnikoog
Op ‘e Dobbe Hallum
De Gearing Ee