Overweldigende belangstelling voor Prokkelconcert

Door redacteur 3 november 2018 RTVNOF


DOKKUM Vrijdagavond 2 november van 19.30 tot 21.00 uur was het Prokkelconcert in de Muziekschool Opus3 aan de Parklaan te Dokkum en de avond was een groot succes!

+1 MEER

De belangstelling voor dit vrolijke concert was enorm, de grote zaal zat tot de nok toe gevuld met publiek en er moesten vele stoelen bijgeplaatst worden. Er was op zo’n 200 personen gerekend, aldus de meneer van de koffie en de thee, “maar het zijn er zéker 300!”. Tijdens het openingswoord werd onder meer directeur van Opus 3, Kees Dekker, naar voren gehaald, want niet alleen viert Opus 3 zijn 60-jarig bestaan, óók Kees Dekker zélf mocht deze dag zestig kaarsjes uitblazen en er werd uiteraard spontaan voor hem gezongen.

In het kader van dit jubileum van Opus 3 traden deze avond ongeveer honderd muzikanten gezamenlijk op tijdens het Prokkelconcert van Opus 3. Zangkoor De Kleine Kracht, keyboardensemble De Notenkrakers en De L.B. Band, allen onder leiding van Coby Helder traden op, tesamen met het 55+ orkest Hamme Hos en zangkoor De Sionsjongers onder leiding van Zwaanette Dijkstra. Daarnaast deed een koor met leden van Talant uit Beetsterzwaag en Leeuwarden mee en er waren een aantal gastzangers.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. De landelijke Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen. Het Prokkelconcert is daar een prachtig voorbeeld van. Het concert opende met het traditionele Prokkellied, een lied wat vaker bij Prokkels gezongen wordt en er volgden vele bekende meezingers, zoals Edelweiss, Hallelujah, Adieu en Het Kleine Café aan de Haven. Er werd vrolijk meegezongen, geklapt en gezwaaid.

De nummers werden op humoristische wijze aan elkaar gepraat en in de pauze volgde een collecte, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Dagopvang ‘Nocht en Wille’ in Metslawier. Zij sparen namelijk voor een tovertafel. Tot slot opnieuw het Prokkellied en de avond werd afgesloten met een dankwoord en het opnoemen van de namen van álle betrokken vrijwilligers, het uitreiken van bloemen en een staande ovatie van het publiek.