Over Opus3

Opus 3 is het centrum voor de kunsten in noordoost Friesland en heeft als hoofdvestiging ’t Omnium aan de Parklaan 3 in Dokkum.

Wij verzorgen muzieklessen voor jong en oud in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog. Veel van deze lessen worden gegeven op locaties door het hele werkgebied.

Hiernaast verzorgt Opus 3 binnen een groot deel van de basisscholen in Noardeast-Fryslân een compleet programma op het gebied van cultuureducatie.

Naast het volgen van instrumentale/ vocale lessen kan je bij Opus 3 ook terecht voor:

  • kortlopende cursussen op het gebied van muziek
  • bandcoaching
  • ensembles
  • uitstekend geoutilleerde oefenruimte voor (pop)bands in onze popbunker

Ons moderne hoofdgebouw heeft uitstekend geïsoleerde ruimten: meerdere zalen aan de vijver, een fantastische popbunker, een ruim slagwerklokaal en muzieklokalen met goede akoestiek

Ook voor projecten, medewerking van ensembles, cursussen op maat etc.

ANBI-status.

Stichting Opus 3 is erkend als ANBI. Donateurs van ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie.

Als instelling met een ANBI zijn we verplicht om een aantal gegevens online te publiceren:

Officiële naam: Stichting Opus 3, centrum voor de kunsten
Fiscaal nummer van de stichting: 810468037
Contactgegevens: telefoonnummer 0519-292602, e-mail info@opus3.nl
Het formulier voor de publicatieplicht vindt u hier
De jaarrekening 2021 en verslag van de activiteiten vindt u hier
Het beleidsplan 2018-2021 vindt u hier
Informatie over de Raad van Toezicht vindt u hier
Beloningsbeleid: Stichting Opus 3 honoreert haar medewerkers op basis van de cao SGO. De WNT verantwoording is te vinden in de jaarrekening 2021.