Onderwijs

Sinds 2012 voert Opus 3 het KEK-programma uit op 10 scholen in ons werkgebied.

KEK staat voor Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit en hierin wordt samen met deze 10 scholen een schoolbreed programma samengesteld op het gebied van cultuur en erfgoed.

Heb je als school belangstelling in een mooi programma op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst of drama, neem dan contact op.

Een aantal projecten worden op de volgende pagina’s beschreven maar projecten op maat zijn altijd mogelijk.

 

Alles KEK! een compilatie van schoolprojecten