Koperblaasproject Opus 3 op basisschool Burdaard

Maandag 10 november startten Cor Hoekstra en Theun van Leijen samen een snuffelproject ‘koper’ in basisschool ‘De Welle’ in Burdaard. De beide koperblaasdocenten zijn een week lang te gast in de school om daar iedere dag een half uur les te geven. Er wordt groepsgewijs keihard gewerkt en tegelijkertijd met het allergrootste plezier. De kinderen […]

Fluitisten Opus 3 vroeg uit de veren voor megaconcert Utrecht

Zondagochtend 9 november vertrokken 30 (oud)-leerlingen van dwarsfluitdocente Jacqueline Brunt-Ebbers in alle vroegte(6.30 uur) vanuit Dokkum naar Utrecht om in Tivoli Vredenburg mee te spelen in een Mega Fluitorkest van 550 man/vrouw. Het orkest trad zondag op ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Nederlandse Fluit Academie(NeFlAc). Behalve het Mega Fluitorkest traden ook het […]

Fleurige zang Popkoor Opus 3 bij ‘Hantum Live’

Zaterdag 8 november vond in dorpshuis ‘d Ald Skoalle in Hantum het jaarlijkse muziekfestival ‘Hantum Live’ plaats. Aan de vierde editie van dit festival deden de volgende koren c.q. korpsen mee: S.O.S. – gelegenheidskoor ‘Rûm Sop’ uit Hantum, Fanfare Soli Deo Gloria uit Nes(Dongeradeel) en Popkoor Opus 3(onder leiding van Ben Brunt) uit Dokkum. Soli […]

Jeugdkorps Opus 3 werkt mee aan zangdienst Anjum

In de Michaëlskerk in Anjum vond zondag 12 oktober een bijzondere zangdienst plaats. Tijdens deze dienst mochten de aanwezigen zelf de te zingen liederen bepalen. De liederen werden begeleid door organist Melchert van der Zwaag. Naast orgelspel van Van der Zwaag was er ook muziek van koperblazers. Mooie instrumentale intermezzi werden vertolkt door Jeugdkorps Opus […]

Belangrijke inbreng Opus 3 bij Cultuurdag Wingerd

Dinsdag 7 oktober stond De Wingerd in Damwâld bol van de cultuur. Dankzij beschikbaar gesteld cadeaugeld, dat de voormalige wethouders Siepy Hielkema en Ronald Dijksterhuis bij vertrek kregen, en financiële steun van de plaatselijke Vrouwenbond, konden leerlingen van de school voor zeer moeilijk lerende kinderen(4 tot 18 jaar)  zich op die dag uitleven in schilderen, […]

Fluitleerlingen Opus 3 in Tivoli Vredenburg Utrecht

Op 9 november a.s. bestaat de Nederlandse Fluitacademie (NEFLAC) vijf jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt op die dag een lustrumconcert gegeven in Tivoli Vredenburg in Utrecht(aanvang 15.00 uur). Aan het concert werkt een Mega Fluitorkest mee van 550 man. Ook fluitleerlingen van Opus 3 zullen acte de présence geven. De fluitisten van Opus 3 – […]

Vioolleerlingen Opus 3 concerteren in Mantgum

Zondag 5 oktober(aanvang 15.00 uur) zullen vijf vioolleerlingen van Opus 3 meewerken aan een concert in de Mariakerk in Mantgum. Het betreft leerlingen van Irene de Boer, die ook leerlingen uit Leeuwarden, Sneek en Buitenpost zal laten optreden. Verder wordt er gemusiceerd door orgel-, keyboard- en pianoleerlingen van Take Beukema. De deelnemende leerlingen van Opus […]

Fraaie gitaarverrassing voor juf Marijke

Slechts één gitaarles kregen de leerlingen van de Dokkumer Groen van Prinstererschool tijdens de Grote Cultuurdag op donderdag 11 september in muziekschool Opus 3. De les werd gegeven door meester Patrick Schaafstal. Het moet een uitstekende en inspirerende les zijn geweest, want hij leverde een prachtig lied op, dat zowel gespeeld als gezongen werd. De […]

Groot cultuurfestijn op Opus 3-terrein

Donderdag 11 september beleefden veel basisschoolleerlingen uit Dokkum, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog(rederij Wagenborg zorgde voor gratis vervoer!) een culturele lesdag in en om het gebouw van muziekschool Opus 3 in Dokkum. Het betrof leerlingen van scholen, die het komende seizoen meedraaien in een zogenaamd KEK-project. KEK staat voor ‘Keunst Edukaasje mei Kwaliteit’ en behelst veel […]

Opus 3 alom tegenwoordig bij Admiraliteitsdagen

Tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum heeft muziekschool Opus 3 zich van meerdere kanten laten horen en zien. De school was aanwezig op het podium, op straat en op terrassen. Op het podium deed het Popkoor Opus 3 vrijdagavond mee aan het openingsconcert. Het koor speelde een belangrijke rol bij de nummers van Die Twa en […]