Muzyk makket bern wizer

Hasto de nije Heit En Mem al sjoen? Klasina van der Werf mocht deryn in ferhaal skriuwe oer muzyk yn it ûnderwiis wêrt hieltyd mear oandacht foar is. Gelokkich mar, want muzyk makket bern wizer!
In ynterview mei Zwaanette Dijkstra, Coby Helder-Kuik en Kees Dekker fan Opus 3.