Popkoor

Tarief: € 20,70  per maand (10 maanden per jaar)

Jaartarief: € 207,00

30 repetities

Voor mensen die wel eens wat anders willen zingen dan het geijkte repertoire. Het popkoor zingt melodieuze popmuziek van The Beatles tot Michael Jackson. Uitgangspunten zijn: zing met plezier zingen en ga gezond om met je stem. Noten kunnen lezen is niet nodig, koorervaring niet vereist. De repetities zijn op dinsdag van 19.00 – 20.30 uur in de Vijverzaal van Opus 3 en staan onder leiding van Ben Brunt.