Maatjesproject

maatjesprojecg‘Maatjesproject’ is een verzamelbegrip voor projecten die vrijwilligers één-op-één koppelen aan iemand die op bepaalde momenten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. De kracht van maatjesprojecten is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterken. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander. Bij Opus 3 begeleiden vrijwilligers mensen met een beperking bij hun muzikale hobby en de lessen in de school.

 

Persoonlijk contact

Bij een maatje staan menselijke kwaliteiten centraal zoals warmte, tijd, nabijheid, respect, humor en begrip. Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.

Vrijwilligers
Maatjesprojecten draaien op vrijwilligers. Zij willen iets betekenen voor mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes. Dit contact is wederkerig: ook de mentor doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Professionele begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling.

 

Belangstelling? Neem contact op met Chantal Brunt: c.brunt@opus3.nl

of bel op do. of vrijdag naar 06-48273709 (Chantal Brunt)