Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit

Kultueredukaasje mei kwaliteit (KEK) heeft als doel om de cultuureducatie op de Friese basisscholen een flinke impuls te geven. Opus 3 is penvoerder van KEK over regio 3, Noordoost Friesland. Tien pilotscholen doen mee aan KEK.

De Rank, Metslawier; Foekesjoerdsskoalle, Oosternijkerk; De Springplanke, Engwierum; De Burgerschool, Dokkum; Groen van Prinstererschool, Dokkum; De Welle, Burdaard; It Fundamint, Hallum; De Ikker, Blije; Yn de Mande, Schiermonnikoog; Kardinaal de Jong school, Nes, Ameland.

In 2014 is er een CAS cursus georganiseerd bij Opus 3 die door kunstenaars is gevolgd en in begin 2015 een ICC-cursus voor cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs. Vanaf 2013 worden er allemaal kunstprojecten en lessen georganiseerd door de penvoerder en afgenomen door de 10 KEK scholen. Het project loopt tot 2016. Meer info kunt u vinden op http://www.kultuerfilter.nl/kek

Cultuurdag 11 september 2014

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *