Kunstloket

Opus3 maakt werk van cultuureducatie! Onze ambitie is dat alle kinderen en jongeren gelijke mogelijkheden hebben om via cultuureducatie hun cognitieve, creatieve, motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen. Samen met KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit, Keunstwurk) werken we met de scholen aan hun visie op kunst en cultuureducatie en helpen we scholen in het samenstellen van een mooi aanbod voor de leerlingen. Naast aanbod voor de leerlingen breiden we het menu te zijner tijd uit met scholing voor leerkrachten.

In dit cultuurmenu omschrijven we een greep uit de mogelijkheden van wat de regio te bieden heeft aan vakdocenten. In gesprek met de scholen stellen we een aanbod op maat samen, in een doorgaande lijn en liefst in samenhang met andere vakken. Maar het is natuurlijk ook mogelijk losse workshops te boeken voor bijvoorbeeld projecten, feestdagen enz.!

We streven een zo breed mogelijk palet na van verschillende disciplines binnen kunst en cultuur. Het menu is dynamisch, verandert met de tijd mee en met wat de regio te bieden heeft.

Onderstaand aanbod is gericht op de onderbouw. Dit wordt z.s.m. aangevuld met aanbod voor de rest van de groepen en scholingsaanbod voor leerkrachten!

 

1. Muziektheater!

Kikker en de Horizon

Dit is een muziektheaterles voor de kleutergroepen. Centraal in de les staat het verhaal van ‘’Kikker en de horizon.’’ Aan de hand van dit verhaal voeren de kinderen drama en muziekopdrachten uit waarbij ze dieper op het verhaal ingaan. Tijdens deze muziektheaterles kan de groepsleerkracht samenwerken met de vakleerkracht.

Duur: 1 uur

Aantal lessen: 1

Aantal leerlingen: 1 groep

Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

2. Instrument taal…

Kunnen instrumenten praten? Jazeker! Ze hebben elk een eigen taal! Luister maar naar de viool, de ocarina of ukelele. In vijf lessen van een half uur gaan de leerlingen op zoek naar die taal. Ze leren het instrument kennen en in de basis bespelen. De instrumenten zijn zeer geschikt om in te zetten in de jongste groepen omdat ze makkelijk hanteerbaar zijn en vrij snel in de basis te bespelen. kortom, een prachtige kans om kennis te maken met een instrument!

Je hebt de keuze uit Viool, Okarina (fluitsoort) of Ukelele.

Duur: 1/2 uur

Aantal lessen: 5

Aantal leerlingen: 10-12 per keer

Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

 

Processed with VSCO with a1 preset

3. Lekker dansen!

DansStudio Dokkum gaat lekker dansen met de kleuters! Tijdens een dansles worden de leerlingen uitgedaagd in hun bewegen. Groot- en klein bewegen; laag- en hoog bewegen; vloeiend of juist explosief! Natuurlijk komt ook ritmiek aan bod. Bij de danslessen gebruiken we muziek uit verschillende genres met verschillende maatsoorten en tempo’s.

Bestaande onderwijsactiviteiten kunnen in de dansles worden verwoven. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van een (prenten)boek gedanst worden. Leerlingen werken hiermee aan de leerlijn boekoriëntatie en verhaalbegrip. Op deze manier zijn we aan de hand van dans bezig aan de taalontwikkeling. Werken jullie op school met projectweken? Wij passen onze danslessen graag aan aan het thema!

Duur: 1/2 uur.

Aantal lessen: 1-….

Aantal leerlingen: 1 groep

Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

 

4. Basis theater!

De Pionier Theatercreaties, Ruth Hanemaaier, gaat aan de slag met theater!
Wat is toneel, theater, drama en spel? In deze lessen gaan we daarachter komen. We gaan spelen met de verbeelding van gevoelens en personages, we gaan imiteren en improviseren. Maar ook kijken we naar wat er allemaal komt kijken bij een toneelvoorstelling, zowel voor als achter de schermen.
Je krijgt in deze lessen dus een breed beeld van wat toneel, theater, drama en spel is.

Duur: 1,5 uur

Aantal lessen: 1-5

Aantal leerlingen: 1 groep

Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

5. Taaltheater

De Pionier Theatercreaties, o.l.v. Ruth Hanemaaier, geeft taaltheater!

Toneel kan niet zonder taal. Soms kun je iets niet onder woorden brengen. Toneel en spel geven meer mogelijkheden om je te uiten, zodat je kunt blijven communiceren.

Je acteert, je gebuikt gebaren en mimiek. Kinderen leren taal en woorden beter als ze de woorden kunnen beleven. Als je een woord speelt, beklijft het beter dan wanneer iemand het uitlegt. In deze lessen spelen we met toneel & taal.

Duur: 1 uur per les

Aantal lessen: 5

Aantal leerlingen: 1 groep

Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

 

6. DansTater

Danieke de Jong neemt kinderen dansend mee in de wereld van de fantasie. Dansen waarbij het plezier in bewegen voorop staat, dansen vanuit de beleving van kinderen.

Bij deze lessen gaan kleuters hun bewegingsmogelijkheden ontdekken aan de hand van een thema. In de eerste les staan de bewegingsmogelijkheden van ons lichaam centraal vanuit het verhaal van een houten pop die steeds verder uit het hout gesneden wordt.
In de tweede les ervaren de kinderen de ruimte door samen met hun “vlliegvriendje” (een zijden doek) te bewegen. Deze les leent zich goed voor het ervaren van begrippen als hoog/laag, langzaam/snel etc.
Duur: 1 uur per les
Aantal lessen: 2
Aantal leerlingen: 1 groep
Voor informatie en opgave: Uurcultuur@opus3.nl

 

Girl leaping

7. Lesje geluk!

In deze les (of serie lessen) gaat Tryntsje Rekker van Yogamatties aan de slag met de kinderen om met behulp van korte oefeningen en spelletjes te werken aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en ontspanning. Zo leren kinderen op een speelse en creatieve manier handige vaardigheden die onmisbaar zijn in deze tijd en bovendien een leven lang mee gaan.

Duur: 1 uur

Aantal lessen: 1-3

Aantal leerlingen: 1 groep

8. Helemaal ZEN!

Tryntsje Rekker van Yogamatties laat juf of meester en de kinderen kennis maken met yoga en mindfulness in de klas. Thema’s die aan bod komen zijn: aandacht, gevoelens, zelfvertrouwen, liefde, samenwerken en delen. Daarbij ervaart de leerkracht een schat aan oefeningen die in de reguliere lessen ook prima in te zetten zijn.

Duur: 1 uur

Aantal lessen: 5

Aantal leerlingen: 1 groep

9. Dit ben ik!

Vanuit een samenwerking tussen Yogamatties en De Pionier Theatercreaties bieden wij een uniek aanbod waarin yoga, mindfulness en toneel elkaar vinden. Tijdens deze workshop leren kleuters op een creatieve manier naar zichzelf kijken en ontdekken wie ze zijn. Op deze manier werken we aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Aan bod komen:

  • Waar ben ik goed in en durf ik dat de anderen te laten zien?
  • Kijken naar elkaar: Hoe zie ik eruit en hoe jij?
  • De kinderen laten ervaren wat ze allemaal zelf kunnen.
  • Zintuigen leren gebruiken.
  • Hoe zie je eruit, jezelf bekijken in de spiegel.

Duur: 1 uur, 2 docenten

Aantal lessen: 1-5 lessen  

Aantal leerlingen: 1 groep

10. Trek je sterke schoenen aan!

Vanuit een samenwerking tussen Yogamatties en De Pionier Theatercreaties bieden wij een uniek aanbod waarin yoga, mindfulness en toneel elkaar vinden. In deze serie lessen gaan wij op een speelse manier werken aan stevig in je schoenen staan. Kinderen zijn zich bewust van de eigen lichaamstaal en vergroten hun weerbaarheid. Aan bod komen:

  • De kracht van de adem.
  • Grenzen stellen en leren grenzen van anderen kennen.
  • De eigen positieve en negatieve gevoelens benoemen.
  • Gedachten herkennen en kunnen uiten.
  • Vergroten van communicatieve vaardigheden.

Duur: 1 uur per les. 2 docenten!!

Aantal lessen: 1-5

Aantal leerlingen: 1 groep

11. Dierentuin van de toekomst!

Kate Schlingemann is taaltoveraar, dichter, en kinderboekenmaker. Ze maakt gedichten en verhalen van, en over alles wat ze ziet, hoort, en meemaakt. Spelen met taal staat daarbij voorop. Taal is overal om je heen, je gebruikt het elke dag, in allerlei vormen: spreken, schrijven, appen, dansen, in muziek, in gebaren, in oogopslag, in (voor)lezen. Als Schoolschrijver en KeK-taalspecialist ontwikkelt ze voor basisscholen (meertalige) creatief-schrijvenworkshops en poëzielessen die ‘jouw verhaal’ verbinden met ‘de ander’ en ‘de omgeving’ en ‘de wereld’; onder het motto: ‘Elk verhaal is belangrijk’.

In deze workshop onderzoeken de leerlingen de verhouding tussen (buiten)dieren/natuur en (thuis)huisdieren/cultuur. Ze verzinnen en maken een dierentuin van nieuwe (niet-bestaande) dieren. Het gaat over het ontdekken van en betekenis geven aan woorden/klanken die te maken hebben met zintuiglijke waarneming. Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van wat je met taal allemaal kunt. Het resultaat is een gezamenlijk klassikaal kunstwerk. Of een digitaal prentenboek.

Deze workshop kan in 1of 2 keer worden gegeven;

Eerste deel 30 min.: verzamelen en combineren van 1-lettergrepige dier-woorden. Tweede deel 30 min.: leerlingen maken een beschrijving/vertellen over hun nieuwe dier en geven het een plaats in de Dierentuin van de Toekomst.

Duur: 1 uur of 2x 30 min.

Aantal lessen: 1-2

Aantal leerlingen: 1 groep

12. Teken je eigen monster-zelfportret!

Kate Schlingemann is taaltoveraar, dichter, en kinderboekenmaker. Ze maakt gedichten en verhalen van, en over alles wat ze ziet, hoort, en meemaakt. Spelen met taal staat daarbij voorop. Taal is overal om je heen, je gebruikt het elke dag, in allerlei vormen: spreken, schrijven, appen, dansen, in muziek, in gebaren, in oogopslag, in (voor)lezen.  Als Schoolschrijver en KeK-taalspecialist ontwikkelt ze voor basisscholen (meertalige) creatief-schrijvenworkshops en poëzielessen die ‘jouw verhaal’ verbinden met ‘de ander’ en ‘de omgeving’ en ‘de wereld’; onder het motto: ‘Elk verhaal is belangrijk’.

In deze workshop vergroten de leerlingen hun gevoel van eigenwaarde door vanuit de verbeelding beschrijvende woorden om te zetten naar beeld. Ze tekenen mee bij het gedicht Precies goed, dat in laag tempo wordt voorgelezen. Zo ontdekken ze spelenderwijs hoe woorden/klanken plaatjes maken in je hoofd, oftewel: zintuiglijke waarneming. Het resultaat is een soort zelfportret. Of een digitaal prentenboek van verzamelde Precies goed-portretten. 

Bij deze workshop wordt een prentenboek gebruikt: Kikker is kikker van Max Velthuis, waarin Kikker ontdekt dat hij precies goed is zoals hij is. 

Duur: 30 min

Aantal lessen: 1

Aantal leerlingen: 1 groep

 

 

13. “Voel je veilig – voel je vrij”

Als architect is het voor mij belangrijk, dat mensen zich prettig voelen in een ruimte. Na het wakker schudden van al onze zintuigen verkennen we de school. We ruiken, luisteren en tasten de school af. We voelen een hobbelige muur, glibberig glas. We horen geluid wat tegen het plafond botst. Vervolgens maken de kinderen een fijne, veilige plek voor hun knuffel. Een knus warm holletje, of lekker ruim. Mag het donker zijn, of liever licht? Gretig verkennen de kinderen de mogelijkheden van de aangeboden materialen. Nieuwsgierig bekijken we elkaars werk.

Duur: hele ochtend

Aantal lessen: 1

Aantal leerlingen: 1 groep

 

14. “Kijk, een olifant”

Plezier en ontdekken staan voorop in deze workshop. Kunstenaar Machiel Braaksma stelt zichzelf voor en ontvouwt middels een enthousiasmerend intro en interactie met de leerlingen in het kort zijn plan. Ter ondersteuning heeft hij o.a. enkele dozen bij zich waarmee het e.e.a. getoond wordt (“Zal ik deze doos ook open maken?”…) . Na de introductie gaat iedereen lekker aan de slag met… koffiefilterzakjes!  Hiermee wordt eigenhandig een collage gemaakt. Dat kan op een ‘Tangram’ achtige manier door te schuiven, en kan van uiterst eenvoudig tot complex ingevuld en uitgevoerd worden. Deze workshop is daarmee geschikt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8.  Een voetbal maken? Een rotonde, een grote olifant, vlinder, of paraplu? Je kunt het zo gek niet bedenken, het kan allemaal, en Machiel kan je helpen om op ideeën te komen. Er worden aanvullende materialen meegenomen, zoals rietjes, doppen enz. En na afloop hebben we als er nog tijd voor is een leuke nabespreking van alle gemaakte collages. 

Duur: ca. 2 uren

Aantal lessen: 1

Aantal leerlingen: 1 groep

 

Tot slot!

Tot slot: Onze aanbieders hebben een greep gedaan uit hun assortiment aan lessen die ze kunnen geven maar er is veel meer mogelijk! In overleg met de aanbieder kan een les aangepast worden aan bijvoorbeeld een thema wat loopt bij jullie op school of een bepaald doel wat jullie willen bereiken. Schroom niet om te vragen!