Hoofdgebouw /dependances

gebouw_rld_7

Het hoofdgebouw van Opus 3 staat aan de Parklaan 3 in Dokkum.

Daarnaast geven we lessen op de volgende dependances in:

Dongeradeel:

Anjum, Ee, Engwierum, Hantum, Lioessens, Metslawier, Oosternijkerk en Paesens.

Ferwerderdiel:

Blije, Burdaard, Ferwert, Hallum, Marrum, en Wanswert.

Schiermonnikoog:

Samenwerkingsschool Yn de Mande, Schiermonnikoog.