Voorspeelavonden Opus 3 ON TOUR

Bij Opus 3 gaan we ON TOUR. We organiseren 3 voorspeelavonden waarin alle leerlingen van Opus 3 mogen spelen.

Opus 3 komt dinsdag 30 mei in MFA de Dobbe, Eanjum, op woensdag 31 mei in MFA De Ynset, Holwert en op donderdag 8 juni in de Herberg Dokkum. Alle voorspeelavonden beginnen om 19.00 uur.

Er kan via dit concert op een leuke manier kennis worden gemaakt met veel verschillende instrumenten waar in je les kunt krijgen bij Opus 3. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om te komen luisteren, maar ook spelen. Want aan het einde van de voorspeelavond willen we met het hele publiek en de band op het podium een grote gezamenlijke slotact uitvoeren op het lied: Happy van Pharrel Williams.

Wil je alvast de slotact bodypercussie oefenen in je klas met juf Chantal? Dan is hier de instructiefilm met daaronder de meespeelfilm. De bodypercussie is voor groep 5 tot en met 8 van de basisscholen.

Happy body percussie tutorial:

Happy body percussie:

Op dinsdagavond 30 mei wordt de grote voorspeelavond van Opus 3  gehouden voor alle basisschoolkinderen van de scholen: de Eker – Eanjum, De Springplanke – Ingwierrum, De Griffel – Ljussens, De Rank – Mitselwier, De Gearing – Ie, de Wrâldwizer – Easternijtsjerk, ’t Kompas – Paesens.

MFA de Dobbe, Mûnebuorren, Anjum | di. 30 mei 2023 | Aanvang 19.00 uur | Toegang gratis

Op woensdagavond 31 mei wordt de grote voorspeelavond van Opus 3  gehouden voor alle basisschoolkinderen van de scholen: De Fjouwerhoeke HantumhuzenFundamint Hallum, Op ‘e Dobbe Hallum, Aasterage Marrum, Op Streek Ferwert, Op ‘e Trije Ferwert, De Ikker Blije,  De Welle Burdaard, De Tijstream Holwerd, it Harspit Ternaard, Bernewird Bornwird.

MFA de Ynset, Morgenzon 7, Holwerd | wo. 31 mei 2023 | Aanvang 19.00 uur | Toegang gratis

Op donderdagavond 8 juni wordt de grote voorspeelavond van Opus 3  gehouden voor alle basisschoolkinderen van de scholen: De Bron, Bonifatiusschool, De Schakel, Regenboog, Pionier, Eben Haëzer, Burgerschool, Nynke van Hichtum, Hoeksteen, de Twine  –  DOKKUM

De kinderen die op 8 juni niet kunnen komen i.v.m. de avondvierdaagse zijn van harte welkom op de grote voorspeelavonden in MFA de Dobbe in Anjum op dinsdag 30 mei of op de grote voorspeelavond in MFA De Ynset Holwert op woensdag 31 mei.

De Herberg, Harddraversdijk 1, Dokkum | do. 8 juni 2023 | Aanvang 19.00 uur | Toegang gratis

Ben je enthousiast geworden? Kom dan naar de Open dag van Opus 3 op zaterdagochtend 10 juni 2023!