Groot Prokkelconcert Opus 3

Op vrijdag 2 november treden meer dan honderd muzikanten op tijdens een groot Prokkelconcert in de Grote Zaal van muziekschool Opus 3. Het zijn deels mensen met en deels mensen zonder verstandelijke beperking, die musiceren in koren en bands.

Acte de présence geven: zangkoor De Kleine Kracht, keyboardensemble De Notenkrakers, muziekgroep De L.B.- Band, het 55+orkest Hamme Hos, zangkoor De Sionssjongers, twee koren van Talant(Beetsterzwaag en Leeuwarden) en enkele gastzangers.

Dirigenten zijn Coby Helder en Zwaanette Dijkstra.

Het optreden begint om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur.

De toegang is gratis, maar voor koffie en thee zal een bijdrage worden gevraagd.

Tijdens het concert zal er worden gecollecteerd voor dagopvang ‘Nocht en Wille’ in Metslawier. Men spaart daar voor een tovertafel en elke geldelijke steun is welkom.