Geslaagde kerstoptredens Vrouwenkoor Voxstrot

koor Veenwoudenkoor Vox

In de week voorafgaande aan de kerstvakantie trad Vrouwenkoor Voxstrot bij drie verschillende gelegenheden op.
Om te beginnen tijdens een adventsdienst in de Doopsgezinde Kerk in Feanwâlden, vervolgens bij een kerstbijeenkomst in de PKN-Kerk in Marrum en tenslotte in de winkel van Harms Mode in Dokkum.
Bij laatstgenoemde modezaak zong het koor het onder leiding van Rennie Veenstra ingestudeerde repertoire meerdere keren in zijn geheel door, terwijl in de beide kerken slechts een selectie ervan de revue passeerde.
De koorleden hadden veel plezier in de optredens en de positieve reacties van het publiek deden hen goed.