Geschiedenis

foto_1geschiedenisDe geschiedenis van Opus 3

Onze school is in 1958 opgericht door een commissie, bestaande uit o.a. de heer Van Tuinen (burgemeester van Dokkum) en drs. K. de Jong Ozn, (docent aan het Oostergo lyceum, later o.a. staatssecretaris van OKW) als Stichting tot oprichting en instandhouding van een muziekschool in Noordoost Friesland.
De naam van de school werd Streekmuziekschool voor Noord-Oost Friesland.
De deelnemende gemeenten waren Dokkum, Kollumerland, Oostdongeradeel, Westdongeradeel. Later deden ook Ferwerderadeel en Schiermonnikoog mee.
In het eerste jaar waren er 275 leerlingen. Het hoofdgebouw van de school stond aan de Legeweg 11 in Dokkum.

foto_2geschiedenis

 In 1969 besloten de gemeenten Dokkum, Oost- en West- Dongeradeel en Schiermonnikoog een Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan, waardoor de rechtspositie van de leerkrachten werd verbeterd en de gemeenten meer invloed kregen. Het aantal leerlingen was inmiddels toegenomen tot 1000.

In 1972 schoof Ferwerderadeel weer aan. In datzelfde jaar werd het pand aan de Gedempte Hantumervaart in Dokkum in gebruik genomen.

 

 

In 2002 heeft de Stichting Streekmuziekschool Noordoost Friesland de school overgenomen van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze stichting heeft budgetcontracten afgesloten met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog.

De school heeft momenteel ongeveer 2000 leerlingen/cursisten.

Sinds mei 2003 presenteert de school zich onder een nieuwe naam: Opus 3, centrum voor muziek in Noordoost Friesland.

Sinds augustus van datzelfde jaar heeft de school een fantastische nieuwe huisvesting aan de Parklaan 3 in Dokkum, samen met de bovenbouw Havo/VWO van het Dockingacollege. Dit gebouw draagt de naam: ’t Omnium.

foto_3geschiedenis