Doorlopende leerlijn Opus 3 op basisscholen

DSCN1806Na de herfstvakantie zullen de CBS Eben Haƫzer te Dokkum en de CBS Op Streek te Ferwert een pilotfunctie vervullen voor de doorlopende leerlijn muziek, die door Opus 3, centrum voor muziek, is ontwikkeld.
Een pilotfunctie houdt in dat de scholen zo veel mogelijk feedback geven aan Opus 3 om de doorlopende leerlijn muziek na twee jaar op een goed niveau te kunnen aanbieden aan alle basisscholen in Noordoost Friesland. In het basisdeel muziek voor groep 1 t/m 4 ontwikkelen de leerlingen algemene muzikale vaardigheden en krijgen ze kennis over en inzicht in muziek. Ze leren luisteren naar muziek, maken kennis met instrumenten, zingen liedjes en bewegen op muziek. De leerlingen krijgen zo een brede muzikale basis.
In de oriƫnterende fase muziek ontwikkelen de leerlingen van groep 5 en 6 de algemene muzikale vaardigheden door middel van zingen, spelen op instrumenten en luisteren naar muziek. De leerlingen maken kennis met een grote verscheidenheid aan muziekstijlen en muziekinstrumenten. De leerlingen krijgen elementaire kennis van het notenschrift. De leerlingen leren zich te presenteren voor publiek.
Het vak muziek wordt aangeboden via thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De lessen zijn sterk gericht op de eigen creatieve vermogens van de leerlingen. Ze leren improviseren(op bijvoorbeeld slaginstrumenten), schrijven hun eigen liedjes en stellen hun eigen presentaties samen.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan samen in een groep musiceren. De leerlingen leren de algemene muzikale vaardigheden met een focus op samenspel. Een groot gedeelte van de muziekinstrumenten die gebruikt worden zijn gefinancierd door de Lions en Rotary Club van Dokkum. Zaterdag 3 oktober hielden ze een groot benefietconcert, waarvan de opbrengst werd geschonken aan Opus 3 ten behoeve van deze doorlopende leerlijn muziek op een aantal basisscholen.

DSCN1798