Dokkumer Notenkrakers bestaan tien jaar

De Dokkumer miniversie van de Jostiband bestaat tien jaar. Zaterdag wordt het tweede lustrum van De Notenkrakers groots gevierd met een cd-presentatie en midwinterconcert.

Dokkum | Muziekdocent Coby Helder-Kuik heeft een drukke periode achter de rug. Want een concert voorbereiden en een cd opnemen met mensen met een verstandelijke beperking vraagt veel studie. Zoheeft elke muzikant een eigen muziekboek. “Wy binne al fan jannewaris ôf oan ‘e gong mei dit konsert”, zegt Helder. Gewoon notenlezen kunnen de keyboardspelende leden van de Notenkrakers niet. Daarom krijgt elke noot een eigen kleur. Met een begeleidingscd kunnen ze thuis oefenen. Voor het midinterconcert maakte Helder een speciaal lesboek voor kerst- en wintermuziek.  “Ferline jier sei ien fan de leden dat wy hast tsien jier bestiene. Ik hie der sels noch net by stilstien, mar se woene dat graach fiere mei in krystkonsert. Mar ik sei: wy hawwe gjin krystmuzyk. No, dan moast ik dat mar meitsje. In drie weken tijd schreef de dirigente voor alle dertien leden en eigen muziekstuk. Eenhele opgave, omdat elke muzikant op een ander niveau speelt. “De ien spilet mei ien finger, de oare mei fiif, wer in oaren kin allinnich akkoarden, mar mei elkoar klinkt it hiel moai. Toen Helder tien jaar geledenaan de wieg stond van de Notenkrakers had ze niet zoveel ervaring met deze bijzondere doelgroep. Alleen een voormalig buurtgenootje kende ze. Die had als kind een hersenvliesontsteking gehad en moest daarna met een beperking leven. “Hy sit noch altyd op dit orkest”, vertelt Helder. In totaal zijn er vier leden die vanaf het begin bij de Notenkrakers spelen. Zij zullen zaterdag op een speciale manier gehuldigd worden.

Vertrouwen Elke dinsdagavond komt De Notenkrakers bijeen in de muziekschool in Dokkum voor hun wekelijkse repetitie van twee uur. Belangrijk element is onderling vertrouwen, legt Helder uit. “Jo moatte de tiid nimme om de ferskes, de stikken yn te studearjen. It is moai om de progresje te sjen. Minsken mei in beheining kinne noch genôch; se binne net gek. Jo hawwe gewoan in oare oanpak nedich, in oar tempo om it derút te krijen.”

Vanwege het tien jarig bestaan pakken de Notenkrakers extra uit.Zo treedt de Kleine Kracht op, een zanggroep voor mensen met een verstandelijke beperking, en de Creazy Ones, een popgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Laatst genoemde groep staat onder leiding vanPatrick Schaafstal. Verder is er nog een gastoptreden van zangeres Dina Heeringa uit Ferwert, moeder van één van de leden van de Notenkrakers. Zij zingt als poprockzangeres het Ave Maria. “Foar har is dat efkes hiel wat oars”, weet Helder. De avond wordt aan elkaar gepraat door het trio vn cabaretgroep De Nachtdravers.

Midwinterconcert van De Notenkrakers, zaterdag 9 december 2017 om 19.30 uur in de Oase, Stationsstraat 39, Dokkum. De entree is gratis.

Op 24 december werkt De Notenkrakers mee aan de kerstnachtdienst in de Herberg, Dokkum.

 

Friesch Dagblad, woensdag 6 dec. 2017, Ruurd Walinga