Deskundigheidsbevordering

Opus3 ziet het als missie om, naast het lesaanbod, cultuureducatie duurzaam te verankeren in het basisonderwijs. Wij vinden kunst en cultuur namelijk een prachtig middel waarmee kinderen kunnen ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Hen leren hoe ze zich op verschillende manieren kunnen uiten, hoe ze met elkaar omgaan en elkaar leren kennen. Hoe ze de wereld kunnen ontdekken, nieuwsgierig kunnen blijven en hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Burgerschap XL! We zien cultuureducatie dus niet alleen als los vak maar zoeken verbinding!

De afgelopen jaren zijn er, samen met KEK, vele werkvormen en tools ontwikkeld. Er zijn professionele vakdocenten die teams meenemen in de wereld van kunst en cultuur maar die teams ook laten ervaren dat kunst en cultuur meer dan een vak is. Je kunt het overal mee integreren.

Hieronder een overzicht van een aantal mogelijkheden/ trainingen. Aan elke training gaat een gesprek met de school vooraf om een duidelijke vraag en wens naar boven te halen en de trainingen zo goed mogelijk op maat aan te bieden. Interesse? Vraag gerust naar de mogelijkheden. We denken graag mee!

Basistraining cultuureducatie

Bewustwording. Het waarom!

Wat is kunst en cultuur eigenlijk? Waarom vinden we het belangrijk om hier iets mee te doen op school? Wat heb jij persoonlijk met kunst en cultuur? Deze teamsessie vormt de basis voor verdiepend/ verbredend cultuuronderwijs. Je oriënteert je als team op de waarde van cultuureducatie binnen je school.

Opbrengst We hebben als team een helder beeld van het waarom van k&c. We hebben de waarde binnen ons team onderzocht.

Visie op cultuureducatie.

Goed cultuuronderwijs helpt leerlingen bij het geven van vorm en betekenis aan wie ze zijn en kunnen zijn in de wereld, in hun wereld. Daarvoor heb je een visie op cultuuronderwijs nodig, en ook een visie op onderwijs als geheel, passend bij de school en bij omgeving.

Met het team onderzoeken we hoe we de waarden binnen het team kunnen omzetten in een heldere visie op cultuureducatie.

Opbrengst: We hebben een heldere visie op k&c geformuleerd

EVI: in kaart brengen van de cultuureducatie aanbod

Begin je bij niets maar heb je ambities om meer met k&c te doen? Doe je al veel en wil je kijken waar nog meer kansen liggen? Wil jij in kaart brengen waar je staat en waar je naartoe wilt? Kortom, wil jij een thermometer in je cultuuraanbod steken? Dat kan! EVI is een speciaal EValuatie Instrument voor cultuureducatie op school, waar KEK een training bij heeft ontwikkeld. Spelenderwijs onderzoeken we waar het team staat en waar de ambities liggen.

Lijn in je aanbod

Je hebt een visie op cultuureducatie en een organisatievorm gekozen maar worstelt erg met de inhoud. We kijken en onderzoeken mee in één of meerdere adviesgesprekken met ICC-er en/of directeur waar de school het lesprogramma sterker kan maken.

Opbrengst: We hebben het huidige aanbod in kaart gebracht, hebben onderzocht welke leemtes er nog zijn en hoe de school die kan vullen.

Op zoek naar een organisatievorm

Je hebt een visie op cultuureducatie en wilt graag aan de slag…Maar hoe dan? Hoe organiseer je dit structureel? Hoe zet je je visie om in een werkwijze?

We kijken en onderzoeken mee in één of meerdere adviesgesprekken met ICC-er en/of directeur waar de school het lesprogramma sterker kan maken.

Opbrengst: We hebben een jaarprogramma gecreëerd.

Kunst als vak!

Heb je een creacircuit maar kom je niet verder dan ideeën van pinterest? Zoek je voor je talentmiddag kwalitatief goede lessen? Zoek je verdieping van je kunstlessen maar weet je niet hoe?

Door je niet te richten op het eindresultaat maar op het proces geef je leerlingen de ruimte voor andere opties, om autonoom te denken, om buiten het kader te gaan en om eigen keuzes te maken: de manier waarop een kunstenaar of wetenschapper ook denkt. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het geeft betekenis aan de leerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin ieders talenten op natuurlijke wijze zichtbaar worden.

Opbrengst Ik kan een kwalitatief goede kunstles geven en weet wat de procesgerichte didactiek is. We hebben een begin gemaakt met de inhoud van de lessen

Omgevingsonderwijs

De woon- en leefomgeving van de leerlingen is onderdeel van hun cultuur en geeft talloze aanknopingspunten voor al het onderwijs dat je op school geeft. We onderzoeken de waarde van de omgeving en kijken op welke momenten je de parels in je omgeving in je onderwijs kunt verwerken.

Opbrengst: We hebben een culturele kaart gemaakt van de omgeving. We hebben ideeën voor lesaanbod gemaakt en koppelingen gemaakt met andere vakken.

Taal en kunst&cultuur

Wil jij een boost geven aan je taalaanbod? Wil jij van taal een boeiend vak maken waar kinderen vol motivatie aan de slag gaan met woorden, verhalen, met boeken en lezen? Dat kan! Door kunst en cultuur te koppelen aan je taalonderwijs en procesmatig te werk te gaan met oog voor het creatieve proces zorg je voor verdieping in je aanbod, kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen, zorg je voor een hogere motivatie bij kinderen en meer plezier in taal. En dat is een van de succesfactoren voor hogere opbrengsten voor een leven lang lezen.

Opbrengst: We hebben een arsenaal aan werkvormen om taalonderwijs boeiender te maken. We hebben keuzes gemaakt in aanbod en ruimte gevonden in het curriculum van de school.

Thematisch werken en kunst&cultuur

Werk je thematisch maar vind je dat de samenhang soms ontbreekt? Wil je meer vakken integreren maar weet je niet hoe? Wil je je thema’s verdieping geven en kunst en cultuur een plek geven in je thematisch onderwijs?

We denken graag mee met de uitwerking van een thema-invulling en helpen je daarin kunst en cultuur te verweven.

Opbrengst: Kunst en cultuur verweven met thematisch werken.

ICC cursus

Speel jij graag een actieve rol in het verbinden van onderwijs en cultuur? Wil je cultuuronderwijs beter verankeren in het onderwijsprogramma? Heeft je school nog geen cultuurbeleidsplan of is het huidige plan aan vernieuwing toe en wil je met je school een volgende stap maken? Dan is de ICC-cursus iets voor jou! In acht bijeenkomsten verkennen we onderwerpen als leerlijn-denken, draagvlak in het team, provinciale kansen voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de omgeving van de school. Geef je op via www.kek-cultuureducatie.nl

Maakplaatsen

Veel van bovenstaande trainingen kunnen ook worden gekoppeld aan lessen in de klas. Dan ontstaat er een echte maakplaats: leren door te doen, onder professionele begeleiding van kunstenaars en kunstdocenten. Jaarlijks kunnen we vanuit KEK een aantal scholen een maakplaats bieden. Heb je interesse, neem dan contact op met Opus 3!