Cultuurcoördinatoren geschoold

groepsfoto1-15-april-2015De cursus Interne Cultuurcoördinator, in het kader van het subsidieprogramma KEK!, is woensdag 15 april 2015 afgesloten met de presentatie van 8 beleidsplannen ten aanzien van het cultuuronderwijs.
De afgelopen maanden hebben zeven docenten/directeuren van het basisonderwijs en de twee coördinatoren van Opus 3 in Noordoost-Friesland de ICC cursus van Keunstwurk gevolgd.
Tijdens de cursus stond het ontwikkelen, door leerkrachten en schooldirecteuren, van een schoolbeleidsplan voor cultuureducatie centraal. Met dit plan zijn zij in staat om het aanbod op het gebied van de cultuureducatie van kunst- en cultuurinstellingen een goede plek te geven ín het onderwijs.
Onderwerpen, die in deze cursus aan bod kwamen, waren de missie en visie van de school,  het landelijke en regionale beleid met betrekking tot cultuureducatie, het kijken naar de culturele omgeving en de rol van coördinator ten opzichte van het team, de ouders en partnerinstellingen van de school. Ook was er natuurlijk veel aandacht voor inspiratie.
Opus 3 ontwikkelde een doorlopende muziekleerlijn voor alle groepen van het basisonderwijs. Diverse onderzoeken over muziekonderwijs geven een positief beeld over de effecten van muziekonderwijs op de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen kunnen beter luisteren, worden gevoeliger voor taal, trainen hun geheugen, vergroten hun creativiteit, doen ervaring op in het uiten van hun emoties en het vormgeven ervan, leren coöperatief samen te werken en elkaar te waarderen.
Samengevat: doelgericht muziekonderwijs levert een inspirerende en krachtige bijdrage aan de totale ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk en aan de school als gemeenschap.
Opus 3 wil graag de functie vervullen van “makelaar voor het cultuuronderwijs”  voor alle basisscholen in Noordoost-Friesland.