Corona-update

31 mei 2021

Tijdens de persconferentie van 28 mei jl. heeft de regering aangekondigd dat met ingang van 5 juni de volgende stap in de afbouw van de coronamaatregelen genomen gaat worden.

Dit betekent dat met ingang van 5 juni de volgende dingen weer zijn toegestaan:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Voor kinderen tot en met 17 jaar was dit bij de vorige stap al toegestaan.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
 • Publiek is niet toegestaan. 

De volgende maatregelen blijven ook de komende tijd van kracht:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Kom op de afgesproken tijd naar les.
 • Ouders/verzorgers blijven buiten.
 • Voor iedereen ouder dan 12 jaar is een mondkapje verplicht
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor meer informatie rondom de corona-maatregelen voor culturele instellingen kan je de volgende pagina raadplegen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-kunst-en-cultuur